Bài viết 08/2017

Các bước xây dựng thương hiệu thành công

Để có thể xây dựng thương hiệu phát triển bền vững trong dài hạn, các doanh nghiệp cần phải có các bước xây dựng thương hiệu bài bản, nhất quán thực hiện. Dưới đây sẽ là các bước xây dựng thương hiệu mà doanh nghiệp bạn có thể tham khảo. Bước 1: Xác định giá trị cốt lõi của thương... Xem chi tiết