Bài viết 03/2019

SAY Em muốn say Say quên đất quên trời Mà rượu ngọt Đắng mềm môi vẫn khát Em đã say Điên dại cõi hồn

SAY Em muốn say ! Say quên đất, quên trời Mà rượu ngọt... Đắng mềm môi...vẫn khát Em đã say ! Điên dại cõi hồng hoang Dù chốn ấy...men say...là mộng ảo... Chút men cay ! Vẫn ngọt ngào... Chạm vành môi bỏng rát Bỗng lả mềm nhấp từng giọt mê man... Anh có say ? Như em từng hoang tưởng Chao đảo quay cuồng như...