Ce cần cốp bé oder chuyến 2 này nhé

Ce cần cốp bé oder chuyến 2 này nhé ??? Đủ màu lựa nha giá 1xx
Vang- Hồng - Đen - Toàn màu xinh thôi oder #ốp #3ce giá tốt
Nhanh tay nào ce... Gom 5c em lấy hàng cho nạ ?????? Em nói thật ngoài đẹp hết ýCe cần cốp bé oder chuyến 2 này nhé ??? Đủ màu lựa nha giá 1xx
Vang- Hồng - Đen - Toàn màu xinh thôi oder #ốp #3ce giá tốt
Nhanh tay nào ce... Gom 5c em lấy hàng cho nạ ?????? Em nói thật ngoài đẹp hết ý
15/09/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *