Đâu ngờ có ngày tờ tiền giá trị nhất trong túi là 100 đồng *chấm chấm nước mắt*

Đâu ngờ có ngày tờ tiền giá trị nhất trong túi là 100 đồng *chấm chấm nước mắt*. Mấy bữa nữa chỉ còn 1 hào thì không biết sẽ sống saoooo ?
29/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/rei.vince

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *