Đừng ngần ngại hay né tránh nếu ai đó nói Bạn là nhà lãnh đạo hay bạn có tố chất của nhà lãnh đạo

Đừng ngần ngại hay né tránh nếu ai đó nói Bạn là nhà lãnh đạo, hay bạn có tố chất của nhà lãnh đạo...
Thành công cũng chẳng đến với người KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN VAI TRÒ của mình. Bởi bạn cũng phải đứng lên mà LÃNH ĐẠO chính bản thân mình, gia đình mình và tổ chức đội nhóm của mình. Chúc cả nhà mình 1 tuần mới phát huy hết tiềm năng để trở thành những nhà Lãnh đạo hiệu quả.
30/07/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *