Em sẽ trở lại vào ngày mai hôn lên cánh sen xưa

Em sẽ trở lại vào ngày mai, hôn lên cánh sen xưa
Ôm thật chặt những điều em để mất
Trong đó có tình yêu, có anh và mùa hoa bách nhật
Có những cánh tim buồn nở vội vã trong nhau.
Em trở lại để hôn lên huyền nhiệm tình đầu
Đặt bông sứ trắng trên cánh cổng nhà thờ, quỳ xin Thiên Chúa
Vị linh mục mở căn phòng sám hối
Em trình bày tội lỗi, xin dâng đời thứ tha.
Tội thứ nhất, đối v