Gặp lại học trò 1982 1983 1983 1984

Gặp lại học trò 1982-1983, 1983-1984. Rất xúc động!
Cám ơn các em!
Ghi đây cho nhớ:
1. Lý Phương Nga (BS, TP. Cà Mau).
2. Phương Loan (Nghề làm đẹp).
3. Tố Mai (Kỹ sư Xây dựng, AG).
4. Huế Phong (GĐ, Cty XNK).
5. Xuân Trang (Kinh doanh, AG).
6. Xuân Phương (Kinh doanh, TP. Cần Thơ).
7. Đỗ Quyên (Ngân hàng Cần Thơ).
8. Nam Trai (Kinh doanh).
9. Thúy Loan (Doanh nghiệp nước mắm Thanh Liêm).
10. Lê Ngọc Hùng (GĐ. Ngân hàng, Đồng Tháp).
11. Lâm Minh Mẫn (TP.HCM).
12. Sang (Duy Minh) – Dược sĩ ở California Hoa Kỳ.
13. Lê Nguyệt Hạnh - Dược sĩ ở California Hoa Kỳ.
13/09/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *