Hnay phải hái quả dưa chuột vì nó cứ dài ra mãi ko nghỉ sợ tầng dưới họ claim vì chọc thủng nóc nhà

Hnay phải hái quả dưa chuột vì nó cứ dài ra mãi ko nghỉ, sợ tầng dưới họ claim vì chọc thủng nóc nhà (chém gió)
Gai thì sắc như gai quả su su lúc mới hái. Tay tớ thuộc loại dài như vượn, mẹ chồng vẫn đùa là số sướng đi đâu ăn ngồi đông người thì tay chỗ nào cũng với tới dc, ăn dc hết các món dù có để ở góc nào của bàn ăn.
Ruột ít và ngọt, giòn. Nói chung là nên trồng các mợ ạ. đỡ mất công hái nhiều lần.
오이 수확 ㅋㅋㅋ. 팔이 엄청 긴편인데 아직 성장 덜 된 오이가 이렇게 깁니다. 가시도 만만치 않고...
근데 맛있어요.
아직 안 심어보신 분한테 강추
21/10/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *