Hoàng Văn Kiến Hoa thơ hay lắm anh ơi , SẮC XUÂN , Sắc Xuân lộc phúc chan hoà, Lời trao nhân nghĩ

Hoàng Văn Kiến Hoa thơ hay lắm anh ơi
SẮC XUÂN
Sắc Xuân lộc phúc chan hoà
Lời trao nhân nghĩa nở hoa ân tình
Ngạt ngào hương mộng lung linh
Mây hồng ngời rạng bóng hình quê hương
====================
Nguyen Quang Trung
HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN..
Mùa xuân hương sắc tuyệt vời
Nắng hồng tô thắm rạng ngời tâm tư
Trao nhau vườn hoa đậm tình
Ngàn đi