Hôm nay hăm-hai Tết rồi

Hôm nay hăm-hai Tết rồi, tạm biệt mọi người, mình với Đỗ Tiến Quân về sửa soạn tay nải theo giai đẹp đi ăn Tết vùng cao ở bản Mường đơiiiii ?
29/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/rei.vince

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *