Khi nhận ra mình may mắn như thế nào mới có mặt trên thế giới này bạn mới thực sự trân trọng từng ph

Khi nhận ra mình may mắn như thế nào mới có mặt trên thế giới này, bạn mới thực sự trân trọng từng phút giây mình còn được thở!Khi nhận ra mình may mắn như thế nào mới có mặt trên thế giới này, bạn mới thực sự trân trọng từng phút giây mình còn được thở!
15/06/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *