Không biết mặt có khó ưa lắm không mà đi mần mướn chổ nào cũng bị mấy bà tám soi từ sọ khỉ đến móng

Không biết mặt có khó ưa lắm không mà đi mần mướn chổ nào cũng bị mấy bà tám soi từ sọ khỉ đến móng chân chuyện tại sao đi làm,sao có chồng lớn tuổi quá vậy ?Con nhỏ này chắc lấy chồng người khác đây ,cái ông chồng nó chắc theo vợ bé mất hết tài sản nên mới đi làm mướn…
Mới vào lạ nước lạ cái làm thứ gì cũng bị bắt nọn phải làm thế này thế kia,thậm chí có người còn chàng hảng chân ra không cho ngồi kế bên với gương mặt hình nộm:
-Đi chổ khác ngồi đi ,chổ này chật lắm !Tui không thích người lạ ngồi kế bên .
Thôi nhịn một chút cũng không chết ai ,ngồi nép qua một góc để làm.
Chưa hết một bà quắc mắt lên bảo :
-Mấy vào kho lấy ngăn và tem làm riêng đi ,đừng xài chung đồ của tao !
Ôi chao đi mần mướn chung mà sao khó khan dữ,đồ của chủ mà làm như của mình không cho ma mới xài chung .
Thì thôi chịu khó đi vậy ,đi lên kho lấy đồ chất đầy để làm thì một bà bước vào :
-Mầy đi chổ khác ,tao ngồi kế chị Chín .
Làm như không nghe cắm cúi làm thì nghe quát :
-Mầy đi chổ khác coi.
-Sao đây?Bộ thấy đeo kiếng tưởng tui không biết chửi thề hả ?
21/06/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *