Lời cảm ơn, Ngày hôm nay 16-1, nhóm "Vì trẻ em mồ côi Tà Nung" nhận được sự đóng góp của bạn Anh Ngu

Lời cảm ơn
Ngày hôm nay 16-1, nhóm "Vì trẻ em mồ côi Tà Nung" nhận được sự đóng góp của bạn Anh Nguyen số tiền là 500 ngàn
Thay mặt các em nhỏ, mình cảm ơn tấm lòng chia sẻ của bạn. Tết này các em mồ côi sẽ có thêm bánh mứt và áo mới. Sự phát tâm của bạn thật là đáng quý.
25/02/2018
Facebook: https://www.facebook.com/lien.le.7399786

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *