MẮT XANH CÒN THỨC Phủi đá ngồi dưới gốc thông xanh

MẮT XANH CÒN THỨC
Phủi đá ngồi dưới gốc thông xanh
Lại trở về với bờ lau rất cũ
Côn Sơn đấy dễ ngàn năm không ngủ
Khát vọng đời giũ bụi dưới gốc mai
Sáng đốt lá bách pha trà hương núi
Nhấm rễ tùng hớp ánh nắng chưa phai
Bên suối chiều gảy đàn buông nước chảy
Tháng qua ngày cho cánh én nghen bay
Đầu dễ bạc con mắt xanh còn thức
Thủa mài gươm thương nhớ vẫn đầy
Giọt trăng muộn ngậm giọt sầu u uẩn
Rượu cạn be uống mãi chẳng say
Ôm gối lạnh để đêm dài canh cánh
Hạc trời kêu đem mây trắng phủ dày
ĐÌNH HIỂN
24/02/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *