Người giàu là người có cái để cho đi Giàu không chỉ giàu vật chất mà còn giàu về tình cảm giàu tấm l

Người giàu là người có cái để cho đi (Giàu không chỉ giàu vật chất mà còn giàu về tình cảm, giàu tấm lòng - lòng yêu thương)
Dù động cơ là gì đi nữa thì hãy cứ cho đi khi còn có thể và lan toả yêu thương !
Vì "Cho đi là còn mãi"
Cảm ơn các anh em nhà xe đã đóng góp cho một chuyến đi thành công tốt đẹp
Anh chị em Góp gạo chương trình Tây Ninh ngày 10&11.3.2018:
35. Nhà Xe Ngọc :450.000
36. A Thiện 600.000
37. Chị Mai (Tamurakoma): 1.000.000
38. Hà VP Holco: 500.000
39. Chị Nhi Bạn Thư: 500.000
40. Chi Thư :500.000Đ
41. Chi Phương( Tamurakoma) : 200.000
42. Tuyền ACB: 200.000
43. A Hữu Đường: 200.000
44. NX Quốc Trung:300.000
45. NX Tiến:230.000Đ
46. Anh Lê Văn Nhơn: 200.000
47. Nhà xe Minh Châu: 3.100.000
48. NX Huỳnh Công Phát 345.000
49. NX Lý Thiên Long: 575.000
50. NX Vĩnh Hiển - Minh Sơn : 600.000
22/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *