Thật ra Bắp rất ít xem Sao Hạn và Tam Tai vì thật ra năm nào cũng có chuyện hao tài buồn bã

?Thật ra Bắp rất ít xem Sao Hạn và Tam Tai vì thật ra năm nào cũng có chuyện hao tài, buồn bã,...
Chẳng qua là năm nhiều năm ít thôi.
?Hông lẽ ta chỉ xui 3 năm Tam Tai còn 9 năm tiếp theo thì huy hoàng sao? Hông lẽ Tam Tai ai cũng xui như ai?
❤️Cho nên Bắp coi tử vi cho nó sát với từng người. Rồi có việc j cụ thể thì coi bài. May mắn và bình an thì lúc nào cũng cần hết.
01/04/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *