Viết cùng NÓI VỚI EM của Lão Thi Sĩ Trần Quế Lâm

Viết cùng NÓI VỚI EM của Lão Thi Sĩ Trần Quế Lâm
BIẾT THẦY CŨNG ĐỢI,
Thơ Sarah Lieng Nguyen
Vườn Song Thất biết Thầy cũng đợi
Viết hồi âm mến gởi cùng ai
Họa Thơ đã mấy năm nay
Thật là bất tận lâu dài thủy chung.
Thiên hạ nói KỲ PHÙNG xướng họa
Viết tình Thơ hương tỏa tuyệt vời
Đồng hành đủ cảnh chơi vơi
Tinh hoa dụng chữ ... ngàn lời đã lâu
Rồi cứ thế vui, sầu mãi bện
Giống mây trời quyện đến chung xây
Trang ông Lâm Quế sum vầy
Hồn Thơ Liêng Nguyễn phút giây ấm lòng.
Bao năm mến văn phong quyến luyến
Cũng ước mong một chuyến về nguồn
Cho câu Song Thất trào tuôn
Dòng Thơ Việt đó in khuôn rõ ràng.
Bởi địa lý mênh mang xa thẵm
Chữ tương phùng khó thắm quan san
Tôi như chim đã lìa đàn
Và thân lắm bệnh... mơ màng đó thôi.
5/1/2019.
24/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *